Seyfert's Creative Dialog Platforms for Change and Education

Stockholms län

Information

Seyfert's Creative Dialog Platforms for Change and Education hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Haninge som är den kommunen där Seyfert's Creative Dialog Platforms for Change and Education finns. I Haninge så finns det många olika Enskild firma och i Stockholms län så finns det ännu fler Enskild firma. Seyfert's Creative Dialog Platforms for Change and Education tillhör bolagstypen Enskild firma och företaget har F-skatt vilket Seyfert's Creative Dialog Platforms for Change and Education har haft sedan 2006-03-02. Seyfert's Creative Dialog Platforms for Change and Education har funnits sedan och 1996-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Seyfert's Creative Dialog Platforms for Change and Education så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 073-3936726.

Haninge arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

Seyfert's Creative Dialog Platforms for Change and Education har idag 570801-XXXX som sitt organisationummer.

är den som för stunden ansvarar för Seyfert's Creative Dialog Platforms for Change and Education

Utbildning, lärande samt erbjudande av träning, handledning relaterad till företagskunskap, organisatorisk utveckling, marknadsföring, varumärkesbyggande, personalrelaterad ledning och utveckling, företagsledning, konsekvensträning, coachning, storytelling, situationssimulering i dialogform och enskilt, inkluderande utveckling av övningar för lärande dialog, läro- studieflöde, organisation och genomförande av kurser, klassundervisning, seminarier, föreläsning, events och workshop. Dessutom all slags stöd för kunskapsinsamling kunskapsförmedling, erbjudande av träning handledning relaterad till all slags utbildning inom skola, friskola, högskola, universitet, föreningar, kursverksamhet, frivilligorganisationer (NGO), stat och komun. Dessutom utveckling av dialogverktyg och simuleringar för utbildning, lärande samt erbjudande av träning, handledning relaterad till företagskunskap, organisatorisk utveckling, marknadsföring, varumärkesbyggande, personalrelaterad ledning och utveckling, företagsledning, inkluderande även till detta relaterat workshopmaterial såsom situationskort, dialogkartor, dialogmaps, changemaps, förändringskartor.

I Seyfert's Creative Dialog Platforms for Change and Education så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Seyfert, Francois Robert som är född 1957 och har titeln Innehavare av enskild firma, .