Lehtinen test Gruppen AB

Stockholms län

Information

Lehtinen test Gruppen AB är ett företag som finns i Haninge. I Lehtinen test Gruppen AB finns det lite olika personer som är förknippade och det är Lehtinen, Jani Peter som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Sebom, Stig Roger som är född 1977 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Lehtinen test Gruppen AB så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå Lehtinen test Gruppen AB på telefon 044-235880.

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva, direkt eller genom agenturer, import, export, tillverkning, lagerföring samt handel med fasta bränslen, kemikalier, plaster, industriråvaror, förpackningsmaterial, farmaceutiska preparat, IT-program i anknytning till läkemedel, näringsämnen, kosmetiska produkter, hälsovårdsprodukter samt sjukhusutrustning samt tillhandahållande av härtill hörande konsulttjänster, kursverksamhet och materialuthyrning ävensom att äga och administrera samt idka handel med fast egendom och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.

Idag är Lehtinen test Gruppen AB av bolagstypen Aktiebolag.

Lehtinen test Gruppen AB är ett av många företag som finns i Stockholms län och Haninge arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

Lehtinen test Gruppen AB innehar ej F-skattsedel och Lehtinen test Gruppen AB är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Lehtinen test Gruppen AB så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Bolaget saknar registrerad kvalificerad revisor.

Lehtinen test Gruppen AB har 556663-9539 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.