Lennart Jansén Konsult Aktiebolag

Stockholms län

Information

Lennart Jansén Konsult Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Haninge. Det är nämligen den kommunen som Lennart Jansén Konsult Aktiebolag finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Lennart Jansén Konsult Aktiebolag som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1993-03-19. Men sedan 1998-01-01 så har Lennart Jansén Konsult Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till RIKSTENSVÄGEN 5, 122 60, Enskede. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Lennart Jansén Konsult Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-7763013.

Haninge arbetar för att verksamheter som Lennart Jansén Konsult Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Lennart Jansén Konsult Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Stockholms län.

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med datateknik inom områdena väg-, vatten- och miljövård ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Lennart Jansén Konsult Aktiebolag är följande:
Firman tecknas ensam av -likvidatorn.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Lennart Jansén Konsult Aktiebolag och det är följande personer, Hyllengren, Karin Margaretha som är född 1944 och har titeln Likvidator, Zettergren, Björn Patrik som är född 1959 och har titeln Revisor, SET Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Lennart Jansén Konsult Aktiebolag är 556464-8011.