UA Girhammar Byggmetodik Aktiebolag

Stockholms län

Information

UA Girhammar Byggmetodik Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Haninge som är den kommunen där UA Girhammar Byggmetodik Aktiebolag finns. I Haninge så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. UA Girhammar Byggmetodik Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket UA Girhammar Byggmetodik Aktiebolag har haft sedan 1995-01-01. UA Girhammar Byggmetodik Aktiebolag har funnits sedan och 1996-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till UA Girhammar Byggmetodik Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Spackelgränd 24, 137 38, Västerhaninge men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 08-50026815.

Haninge arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är UA Girhammar Byggmetodik Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

UA Girhammar Byggmetodik Aktiebolag har idag 556448-2924 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -Girhammar, Sonja Gudrun Birgitta -Girhammar, Ulf Arne är den som för stunden ansvarar för UA Girhammar Byggmetodik Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultationer inom byggnadsbranschen, forskning och utveckling inom samma område samt idka därmed förenlig verksamhet.

I UA Girhammar Byggmetodik Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Girhammar, Ulf Arne som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Girhammar, Sonja Gudrun Birgitta som är född 1940 och har titeln Suppleant, Sjökvist, Guy Boris Sven som är född 1951 och har titeln Revisor, Guy Sjökvist Revision som är född och har titeln Revisor, .