Aktiebolaget Utposten

Stockholms län

Information

Aktiebolaget Utposten är ett av många företag som finns i Haninge. Det är nämligen den kommunen som Aktiebolaget Utposten finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Aktiebolaget Utposten är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1994-01-01.

Aktiebolaget Utposten som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1988-11-16. Men sedan 1988-01-01 så har Aktiebolaget Utposten varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Alléviken, 130 56, Utö. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Aktiebolaget Utposten så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-50157640.

Haninge arbetar för att företag som Aktiebolaget Utposten ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Aktiebolaget Utposten. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Stockholms län.

Bolaget ska bedriva konsult- och informationsverksamhet mot näringsliv och offentlig förvaltning, investeringsverksamhet och kapitalförvaltning i förenlighet med ovanstående samt köp och försäljning av hantverksprodukter och brukskonst ävensom aktiviteter inom turism och annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även producera dataprogram för hästhållning, äga hästar, exportera dataprogram samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva underhållningsverksamhet med fokus på musik.

Firmatecknare för Aktiebolaget Utposten är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Hjelm, Carl-Gustaf Thomas -Nermark, Boel Christina.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Aktiebolaget Utposten och det är följande personer, Nermark, Boel Christina som är född 1955 och har titeln VD, Nermark, Boel Christina som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Hjelm, Carl-Gustaf Thomas som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Hellman, Lars Åkesson som är född 1952 och har titeln Suppleant, Dellström, Folke Fredrik som är född 1973 och har titeln Revisor, R3 Revisionsbyrå Aktiebolag som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Aktiebolaget Utposten är 556337-4320.