Wistedt Fiskeri- och Fartygsservice Aktiebolag

Stockholms län

Information

Wistedt Fiskeri- och Fartygsservice Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Haninge som är den kommunen där Wistedt Fiskeri- och Fartygsservice Aktiebolag finns. I Haninge så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Wistedt Fiskeri- och Fartygsservice Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Wistedt Fiskeri- och Fartygsservice Aktiebolag har haft sedan 1995-01-01. Wistedt Fiskeri- och Fartygsservice Aktiebolag har funnits sedan och 1993-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Wistedt Fiskeri- och Fartygsservice Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Ö. Hässelmara, 130 55, Ornö men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-50154478.

Haninge arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

Idag är Wistedt Fiskeri- och Fartygsservice Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Wistedt Fiskeri- och Fartygsservice Aktiebolag har idag 556251-3811 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Wistedt Fiskeri- och Fartygsservice Aktiebolag

Bolaget skall bedriva fiskeri, service av och transporter med fartyg, båtreparationer, transporter jämte därmed förenlig verksamhet.

I Wistedt Fiskeri- och Fartygsservice Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Wistedt, Karl Harry som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Carlström, Eva Elisabeth som är född 1958 och har titeln Suppleant, Jonsson, Jan Bertil som är född 1942 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .