ÅRSTA SÄTERI, KOMMANDITBOLAG

Stockholms län

Information

ÅRSTA SÄTERI, KOMMANDITBOLAG hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Haninge som är den kommunen där ÅRSTA SÄTERI, KOMMANDITBOLAG finns. I Haninge så finns det många olika Kommanditbolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Kommanditbolag. ÅRSTA SÄTERI, KOMMANDITBOLAG tillhör bolagstypen Kommanditbolag och företaget har ej F-skatt. ÅRSTA SÄTERI, KOMMANDITBOLAG har funnits sedan .

Vill ni skicka post till ÅRSTA SÄTERI, KOMMANDITBOLAG så kan ni göra det genom att skicka er post till Årsta Säteri , 136 91, Haninge men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-236100.

Haninge arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

ÅRSTA SÄTERI, KOMMANDITBOLAG har idag 912400-0036 som sitt organisationummer.

; LARS HERBERT FRÖSTAD ENSAM är den som för stunden ansvarar för ÅRSTA SÄTERI, KOMMANDITBOLAG

Förvärva, äga och försälja fastigheter, bedriva byggnads-, grävnings-, schaktnings- och anlägg- ningsverksamhet på entreprenad samt jordbruksverk- samhet

I ÅRSTA SÄTERI, KOMMANDITBOLAG så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Fröstad, Lars Herbert som är född 1942 och har titeln Komplementär, Löfgren, Lars Göran som är född 1946 och har titeln Kommanditdelägare, .