Haninge Islamiska Kulturella Ekonomisk förening

Stockholms län

Information

I Stockholms län så finns Haninge Islamiska Kulturella Ekonomisk förening. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Haninge här finns det många olika Ekonomisk förening. Haninge Islamiska Kulturella Ekonomisk förening tillhör bolagstypen "Ekonomisk förening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Stockholms län. Haninge jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Stockholms län gör att bolag trivs där.

Haninge Islamiska Kulturella Ekonomisk förening är momsregistrerat sedan2001-06-06 och har organisationsnummer 769606-9579.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer) alternativt besöka eller skicka post till Haninge Islamiska Kulturella Ekonomisk förening på följande adress Vallav. 6, 136 41, Handen.

Haninge Islamiska Kulturella Ekonomisk förening är idag och har varit registrerat för F-skatt sedan 2001-06-06.

I Haninge Islamiska Kulturella Ekonomisk förening så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , . , Akan, Ömer som är född 1967 och har titeln Suppleant , Cetintas, Ismail som är född 1960 och har titeln Suppleant . . .

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas kulturella, religiösa, samhälliga och ekonomiska intressen. Föreningens mål är att bygga och förvalta föreningens gård och se till att den fortlever genom att hyra ut lokaler till föreningar, driva näringsverksamhet, organisera "Hadj"(Pilgrimsresor), ordna språk och Koran kurser (enligt gällande undervisningsförord- ningar). Se till Koranen, islamisk konst och vetenskapliga böcker översätts till svenska. Ombesörja tryckning och distribution av dessa böcker. Öppna bibliotek och ser till att de fortlever. Tar emot gåvor i form av pengar och materia från "Zekat", "Fitre"(Islamiska allmosor) och använda dessa medel för sina ändamål enligt stadgarna i syfte att förena sina medlemmar kring ett gemensamt mål, bevara den muslimska gemenskapens andliga och materiella välfärd, att skapa sådana yttre förhållanden som gör det möjligt för sina medlemmar att leva sina liv i enlighet med Islams lära. Att bevaka medlemmarnas religiösa, kulturella och sociala rättigheter samt skyldigheter i kommunen och samhället. Att ge medlemmarna utbildning, skolning och fostran i Islamisk tro, lära, historia och kultur. Att höja medlemmarnas levnadsstandard. Att vidta åtgärder för i Sverige avlidna medlemmarnas begravning i Sverige eller transport till respektive land. Att arbeta för att förstärka solidaritets ochsysterskap broder- skaps banden mellan sina medlemmar och med andra människor i verksamhetsorten.