Bostadsrättsföreningen Norra Kyrkviken

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Norra Kyrkviken hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Haninge som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Norra Kyrkviken finns. I Haninge så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Stockholms län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Norra Kyrkviken tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Norra Kyrkviken har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Norra Kyrkviken så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på .

Haninge arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler verksamheter.

Bostadsrättsföreningen Norra Kyrkviken har idag 769603-6040 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Eklund, Kristofer är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Norra Kyrkviken

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Norra Kyrkviken så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Eklund, Kristofer som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, Fors, Thomas Eric som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Carolina Linnéa som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Kroon, Ida Emilia som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Lossius, Wencke som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Johannesen, Märtha Agneta Lise-Lotte som är född 1944 och har titeln Suppleant.