Rodret Daghem & Friskola, ekonomisk förening

Stockholms län

Information

Rodret Daghem & Friskola, ekonomisk förening hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Haninge som är den kommunen där Rodret Daghem & Friskola, ekonomisk förening finns. I Haninge så finns det många olika Ekonomisk förening och i Stockholms län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. Rodret Daghem & Friskola, ekonomisk förening tillhör bolagstypen Ekonomisk förening och bolaget har F-skatt vilket Rodret Daghem & Friskola, ekonomisk förening har haft sedan 1996-01-01. Rodret Daghem & Friskola, ekonomisk förening har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Rodret Daghem & Friskola, ekonomisk förening så kan ni göra det genom att skicka er post till Skolv. 8, 137 54, Tungelsta men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-50030061.

Haninge arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

Rodret Daghem & Friskola, ekonomisk förening har idag 769601-4534 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Elfström, Annika Kristina -Gråberg, Hans Johan är den som för stunden ansvarar för Rodret Daghem & Friskola, ekonomisk förening

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva en föräldrakooperativ friskola om- fattande daghemsverksamhet, förskola för 5-6-åringar, skol- verksamhet samt skolbarnomsorg för medlemmarnas barn.

I Rodret Daghem & Friskola, ekonomisk förening så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Elfström, Annika Kristina som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Gråberg, Hans Johan som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Jerhamre, Annika Margareta som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Lantz, Anders Jan-Erik som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Wallin, Matts Erik Rikard som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Langerfors, Per Rickard som är född 1972 och har titeln SuppleantWesterberg, Pia Magdalena Cecilia som är född 1969 och har titeln Suppleant, .