Bostadsrättsföreningen Vendelsö Gård

Stockholms län

Information

I Stockholms län så finns Bostadsrättsföreningen Vendelsö Gård. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Haninge här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Vendelsö Gård tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Stockholms län. Haninge jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Stockholms län gör att bolag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Vendelsö Gård är ej momsregistretat och har organisationsnummer 769600-4410.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: 08-7760062 alternativt besöka eller skicka post till Bostadsrättsföreningen Vendelsö Gård på följande adress Broddv. 8, 136 73, Vendelsö.

Bostadsrättsföreningen Vendelsö Gård är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen Vendelsö Gård så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Bos, Cecilia Judith som är född 1947 och har titeln Suppleant . Eid, Anna-Lena som är född 1965 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.