HSB Bostadsrättsförening Violen nr 666 i Haninge

Stockholms län

Information

I Haninge finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening Violen nr 666 i Haninge. Det finns flera verksamheter som liknar HSB Bostadsrättsförening Violen nr 666 i Haninge i Stockholms län. Haninge är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1989-01-23 så har HSB Bostadsrättsförening Violen nr 666 i Haninge varit registrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening Violen nr 666 i Haninge och det finns fler verksamheter som är det i Haninge.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Violen nr 666 i Haninge så kan man gör det genom att posta ett brev till 112 84 Stockholm. Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening Violen nr 666 i Haninge så kan ni göra det på 08-50030483.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Björklund, Torbjörn Dan som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Bokvist, Bengt Conny som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Isaksson, Jan Henrik som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Janermark, Karina Anna-Lena som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindgren, Mats Patrik Gösta som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Sebom Smedberg, Anna Kristina som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamotGästgifvars, Kurt Mikael som är född 1968 och har titeln Suppleant, Strömsholm, Carl-Göran Mikael som är född 1952 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Björklund, Torbjörn Dan -Janermark, Karina Anna-Lena -Lindgren, Mats Patrik Gösta -Sebom Smedberg, Anna Kristina .

HSB Bostadsrättsförening Violen nr 666 i Haninge har 716420-4229 som sitt organisationsnummer.