HSB Bostadsrättsförening Frigg nr 277 i Haninge

Stockholms län

Information

I Haninge finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening Frigg nr 277 i Haninge. Det finns flera företag som liknar HSB Bostadsrättsförening Frigg nr 277 i Haninge i Stockholms län. Haninge är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1984-03-12 så har HSB Bostadsrättsförening Frigg nr 277 i Haninge varit registrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening Frigg nr 277 i Haninge och det finns fler företag som är det i Haninge.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Frigg nr 277 i Haninge så kan man gör det genom att posta ett brev till Tuvv. 136, 136 39, Handen. Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening Frigg nr 277 i Haninge så kan ni göra det på 08-6168700.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Molin Nordell, Lissie Britt Eleonor som är född 1957 och har titeln Extern firmatecknare, Borg, Gun-Britt Anita som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Enlund, David Johan som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordberg, Hans Johan som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Nämming, Anna Sofia Kristina T som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Rylander, Georg Einar som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamotVasquez Ringler, Juan Rodolfo som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Leppäniemi, Rita Helena som är född 1962 och har titeln Suppleant, Ramberg, Aisha som är född 1979 och har titeln SuppleantSvensson, Per Olov som är född 1944 och har titeln SuppleantWiderdal, Bo Henning som är född 1952 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Enlund, David Johan -Molin Nordell, Lissie Britt Eleonor -Nämming, Anna Sofia Kristina T -Vasquez Ringler, Juan Rodolfo .

HSB Bostadsrättsförening Frigg nr 277 i Haninge har 716418-6806 som sitt organisationsnummer.