Bostadsrättsföreningen Söderby

Stockholms län

Information

712400-1608 är organisationsnummer för företaget Bostadsrättsföreningen Söderby. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Söderby är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Haninge som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Söderby finns i.

Bostadsrättsföreningen Söderby har varit registrerat sedan 1959-09-30 och det finns flera företag i Stockholms län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Söderby så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Söderby är och det finns flera bolag i Haninge som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Söderby är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Söderby så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
Midgårdsv. 3, 136 46, Handen

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning - bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Söderby och det är Ekman, Tommy Christer som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Glad, Stina Elinor som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Bengt Bertil Emanuel som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindell, Ingrid Kristina som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Obradovic, Veselka som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Ceric, Medina som är född 1979 och har titeln SuppleantEriksson, Karl Jerry som är född 1943 och har titeln Suppleant,