HSB Bostadsrättsförening Runstenen i Haninge

Stockholms län

Information

712400-1269 är organisationsnummer för företaget HSB Bostadsrättsförening Runstenen i Haninge. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB Bostadsrättsförening Runstenen i Haninge är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Haninge som är den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Runstenen i Haninge finns i.

HSB Bostadsrättsförening Runstenen i Haninge har varit registrerat sedan 1962-01-26 och det finns flera företag i Stockholms län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB Bostadsrättsförening Runstenen i Haninge så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSB Bostadsrättsförening Runstenen i Haninge är och det finns flera bolag i Haninge som också är .

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Runstenen i Haninge är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Endfors, Linda Marie -Henriksson, Leif Håkan Johannes -Jacobsson, Nils-Erik Tomas -Nötzel, Ann-Marie Christina

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Runstenen i Haninge så kan ni göra det på telefon genom 08-7853350 eller genom brev på följande adress:
Hsb Stockholm, 112 84, Stockholm

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB Bostadsrättsförening Runstenen i Haninge och det är Endfors, Linda Marie som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Engstrand, Anna Helena som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Henriksson, Leif Håkan Johannes som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Hult, Sven Inge Tonni som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Jacobsson, Nils-Erik Tomas som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Nötzel, Ann-Marie Christina som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamotWiderdal, Bo Henning som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Bokvist, Bengt Conny som är född 1952 och har titeln Suppleant,