Bostadsrättsföreningen Ankaret, Tungelsta

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Ankaret, Tungelsta är en verksamhet som finns i Haninge. I Bostadsrättsföreningen Ankaret, Tungelsta finns det lite olika personer som är förknippade och det är Kleine, Bertil Boris Walter som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Malmborg, Karin Susanne Lotta som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Karin Irene som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Wennström, Märta Ingegerd som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Wolmer, Anna som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Hegge, Roger som är född 1970 och har titeln SuppleantLarsson, Victor Rune Anders som är född 1987 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Ankaret, Tungelsta så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Ankaret, Tungelsta på telefon 08-50031234.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostads- rätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Ankaret, Tungelsta av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Ankaret, Tungelsta är ett av många verksamheter som finns i Stockholms län och Haninge arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Ankaret, Tungelsta innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1994-01-01 och Bostadsrättsföreningen Ankaret, Tungelsta är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1996-01-01.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Ankaret, Tungelsta så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Bostadsrättsföreningen Ankaret, Tungelsta har 712400-0048 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.